Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczenia Lekarzy Weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu toruńskiego na 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje,

że w dniu 1 grudnia 2022 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie

w zakresie „Prowadzenia przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)".

 

Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich planujących rozpoczęcie działalności MLO.

Prelegentem będzie lek. wet. Barbara Biały.

Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie.

Link do rejestracji: 

https://kpodr.clickmeeting.com/prowadzenie-przetworstwa/register