Informacja o planowanej akcji darmowego chipowania psów i kotów,
link do oficjalnego wydarzenia, w którym znajdują się konkretne daty, godziny i lokalizacje akcji.
 
DARMOWE CHIPOWANIE I REJESTRACJA
 
 

Rozporządzenie Wojewody nr 3/2024

Uzasadnienie

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu


Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

 

HPAI ulotka

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W TORUNIU PRZYPOMINA

ZGODNIE Z ART.23a USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT PODMIOTY, KTÓRYM ZOSTAŁA DOSTARCZONA PRZESYŁKA ŻYWYCH ZWIERZĄT MAJĄ OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE ICH PRZYJAZD POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ICH DOSTARCZENIA.