AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) - REALNE ZAGROŻENIE 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r.                    

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2021.1485) obowiązuje od 31 sierpnia 2021 r.

Rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605

z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wprowadza dodatkowe lub modyfikuje wymogi dla gospodarstw utrzymujących świnie:

  • § 1.1.

1) nakazuje się:

  1. k) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenie do budynków, w których są utrzymywane świnie,
  2. l) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
  • § 1.1.

2) zakazuje się:

  1. d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierzą

 

KONTROLE BIOASEKURACJI.


Materiały i dokumenty dla hodowców świń - wymagania 

Protokół bioasekuracji