ZWIERZĘ POWINNO POSIADAĆ:

  1. INDYWIDUALNE OZNAKOWANIE
  2. WAŻNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
  3. DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY
  4. ODPOWIEDNI WYNIK BADANIA MIARECZKOWANIA PRZECIUWCIAŁ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE*
  5. WŁAŚCIWĄ PROFILAKTYKĘ PRZECIWPASOŻYTNICZĄ *

 PEŁNA TREŚĆ ULOTKI -plik do pobrania

4*  w przypadku podróży z państw trzecich niewymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013

5*  wyłącznie w odniesieniu do psów przemieszczanych do państw członkowskich wymienionych w rozporządzeniu (UE) 2018/878 i Norwegii

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl w zakładce: Informacje dla podróżnych -> Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi