lek.wet. Violetta Hermann-Krupińska
spec.ds. higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu

lek.wet. Andrzej Borowski
spec.ds. higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu

lek.wet. Katarzyna Zdunek
spec.ds. higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
spec.ds. systemów HCCP
Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek.wet. Wojciech Żełudziewicz
spec.ds. higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
Starszy Inspektor Weterynaryjny 

dr n. wet. Michał Kaczmarowski
Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek.wet. Monika Knyszyńska
spec.ds. epizotiologii i administracji weterynaryjnej
Starszy Inspektor Weterynaryjny 

lek.wet. Kamil Rosiński
Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Jarosław Nadolny
Starszy Inspektor Weterynaryjny

inż. Kinga Piątkowska
Starszy Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Andrzej Prusko
Inspektor Weterynaryjny

inż. Sławomir Michalak
Inspektor Weterynaryjny

mgr inż Magdalena Modrzyńska
Główna Księgowa

mgr Agnieszka Sobiesiak
Starszy Inspektor  spec ds. kadr,księgowości i zaopatrzenia

Anna Karczewska
Starsza Księgowa

Aleksandra Dobruchowska
Referent

Agnieszka Nadolna
Referent

inż. Grzegorz Kaniewski
Starszy Informatyk