KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenianiem się w Polsce zakażeń Koronawirusem,

mając na uwadze zarówno zdrowie Państwa jak i pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu

apelujemy o ograniczenie wizyt w siedzibie Inspektoratu do niezbędnego minimum.

 

ZWIERZĘ POWINNO POSIADAĆ:

  1. INDYWIDUALNE OZNAKOWANIE
  2. WAŻNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
  3. DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY
  4. ODPOWIEDNI WYNIK BADANIA MIARECZKOWANIA PRZECIUWCIAŁ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE*
  5. WŁAŚCIWĄ PROFILAKTYKĘ PRZECIWPASOŻYTNICZĄ *

 PEŁNA TREŚĆ ULOTKI -plik do pobrania

4*  w przypadku podróży z państw trzecich niewymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013

5*  wyłącznie w odniesieniu do psów przemieszczanych do państw członkowskich wymienionych w rozporządzeniu (UE) 2018/878 i Norwegii

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl w zakładce: Informacje dla podróżnych -> Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

Informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia

został zamieszczony „Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004"

Wykaz rzeźni przyjmujacych zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE  -> plik do pobrania

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku koniecznosci uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

plik do pobrania

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie przedsiębiorcy

Oświadczenie weterynaryjne

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

(wybrane zagadnienia)