Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu przypomina o obowiązkach, które ciążą na wszystkich posiadaczach zwierząt zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

Dokument do pobrania

 

zwierzeta-temperatura.jpg

 

TRANSPORTUJESZ ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE?


ZADBAJ O ICH DOBROSTAN
ZADBAJ O ICH DOBROSTAN
PODCZAS WYSOKICH
PODCZAS WYSOKICH TEMPERATUR!        


Rozważ zmianę terminu transportu
,
jeśli prognozowane temperatury
na większości trasy mają przekraczać 30°C.

Jeśli decydujesz się na transport zwierząt podczas wysokich temperatur:

Zaplanuj transport w godzinach wczesno-porannych i nocnych, kiedy

temperatury są niższe.

Z
weryfikuj i kontroluj na bieżąco sprawność
systemu wentylacji.
Zaleca się transport zwierząt pojazdami wyposażonymi w system

aktywnego chłodzenia powietrza.

Z
mniejsz
zagęszczenie zwierząt podczas transportu.

Zweryfikuj
sprawność systemu pojenia. Na bieżąco kontroluj ilość
wody w zbiornikach.

Z
aplanuj
uzupełnianie zbiornika na wodę podczas transportu.

Pamiętaj o właściwej adnotacji w dzienniku podróży.

K
ontroluj
stan zwierząt podczas transportu. Zwróć uwagę na oznaki
odwodnienia, trudności z oddychaniem lub trudności z utrzymaniem

równowagi.

Monitoruj temperaturę
w środku transportu.

W przypadku konieczności postoju, parkuj
pojazd w cieniu,
prostopadle do kierunku wiatru.

W
planach awaryjnych uwzględnij działania, jakie należy podjąć
w przypadku wystąpienia wysokich temperatur.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2024 r. zmianie ulegną zasady
przemieszczania psów, kotów, fretek z Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi na
terytorium Unii Europejskiej; zmiany te dotyczą zarówno przemieszczania w celach
niehandlowych jak i handlowych.


Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami Federacja Rosyjska i
Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania
miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie; rozporządzenia stosuje się
od dnia 16 września 2024.


Podstawa prawna:


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1130 z dnia 19 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w sprawie wzorów
dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów,
kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty
graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie
określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 576/2013


oraz


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1170 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w
sprawie zmiany załączników IV, VIII, XIII, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego
(UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazów państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z
których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego oraz w sprawie sprostowania załącznika XIV do tego
rozporządzenia w odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z
których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa drobiu i ptaków
łownych.

plakat PL

 

 

plakat RU

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 28 maja 2024 r. odbędzie się szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie „Rolniczy handel detaliczny - aktualny stan prawny".

Szkolenie odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty - Połczyńskiego w Minikowie w godzinach 10.00-13.15.

Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie:

https://www.kpodr.pl/ w kalendarium oraz
https://www.facebook.com/kpodr/posts/pfbid0H8juHg6UcoZNzmWioro8KMwPRRH7Eiccy3p9ya2mHEk26d2kZUDTGzfohTodYFMjl

 

RHD

 

Program szkolenia:

Godzina

Temat

Prowadzący

10:00 – 10:10

Przywitanie uczestników.

Dyrekcja KPODR Minikowo

10:10 – 10:40

Rolniczy handel detaliczny – opodatkowanie podatkiem dochodowym.

Alina Lipka

Izba Skarbowa w  Bydgoszczy

10:40 – 11:10

Rozliczanie podatku VAT przy produkcji żywności w gospodarstwie rolnym.

Rafał Przybylak

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

11:10 – 11:30

Pytania i dyskusja

Izba Skarbowa

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:30

Rolniczy handel detaliczny w praktyce – zapewnienie bezpieczeństwa żywności i higieny produktów pochodzenia zwierzęcego przetwarzanych w gospodarstwie.

lek. wet. Barbara Biały

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Bydgoszczy

12:30 – 13:15

Produkcja i obrót żywnością pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Wioletta Należyta

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nakle

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą linku https://forms.office.com/e/xGSjbXbbps

lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:

Beata Chełminiak, tel.52/386 72 13, 723 692 545

Informacja o planowanej akcji darmowego chipowania psów i kotów,
link do oficjalnego wydarzenia, w którym znajdują się konkretne daty, godziny i lokalizacje akcji.
 
DARMOWE CHIPOWANIE I REJESTRACJA