Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że w dniu 23.01.2023r. na brzegu rzeki Wisły  na terenie Portu Drzewnego w  Toruniu, został potwierdzony przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu  H5N1.

 Dodatni wynik stwierdzono u 2 łabędzi  niemych.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków  podtypu H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego.  Może stanowić również zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, iż człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych. Głównym rezerwuarem tego rodzaju wirusa jest dzikie ptactwo wodne (kaczki, gęsi, łabędzie).

Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

W związku z pojawieniem się przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej  grypy ptaków, podtypu H5N1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu  apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu pod numerem telefonu – 56 6553030

             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu poleca ograniczenie ruchu, a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w okolicach rzeki Wisły na terenie Portu Drzewnego w  Toruniu, w celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa oraz zaprzestanie dokarmiania dzikiego ptactwa wodnego na terenie miasta Torunia.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

 • Znaczna liczba nagłych padnięć
 • Gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj
 • Miękkie skorupy jaj
 • Objawy nerwowe
 • Zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków
 • Silne łzawienie
 • Obrzęk zatok podoczodołowych
 • Kichanie
 • Duszność
 • Biegunka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu  bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U.  poz. 768 ), a w szczególności:

 • Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.
 • Przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikiem ptactwem.
 • Przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
 • Unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa.
 • Zgłaszanie lekarzom weterynarii, zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych upadków drobiu.
 • Po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem.
 • Wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu.

          Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C.

           Środki zapobiegawcze stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia pobrania próbek do badań laboratoryjnych od dzikich ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa.