Materiały szkoleniowe dla hodowców świń i roników dotyczących zmian w obowiązujących przepisach prawnych w związku z publikacją rozporządzenia wykonwczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 maca 2023

r., ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605, które wejdzie w życie 21 kwietnia 2023 r.

Materiały do pobrania

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

plik do pobrania

Przesyłki świń muszą być zaopatrywane w dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia oraz

poniższy dokument   ( wzór) dotyczący przemieszczenia świń podpisany przez posiadacza zwierząt.

Wzór Dokumentu

K O  M  U  N  I  K  A  T

 lis

          Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 27 marca do 14 kwietnia  2023 roku na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt w postaci zielono-brunatnych  batoników  w  kształcie  ściętego  stożka,  sporządzonych z masy mięsno-rybnej o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm , zawierających zatopione w środku plastykowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionką.

Przynęty ze szczepionką będą wykładane na terenach niezabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki) będących miejscami bytowania i żerowania lisów.

          W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się ludność o dostosowanie się i przestrzeganie poniższych zaleceń i wskazówek:

  • nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt (przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy),
  • nie należy wypuszczać swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie należy wprowadzać tych zwierząt do lasów i na pola oraz nie organizować polowań z psami przez okres 3 tygodni od daty zrzucenia przynęt,
  • nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży w trakcie prowadzenia zrzutów oraz przez okres 3 tygodni od daty zakończenia zrzutów przynęt,
  • zgłaszać służbom epidemiologicznym lub medycznym („Sanepid”, Szpital Zakaźny lub najbliższa Przychodnia) wszystkie ewentualne przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką, a w przypadkach kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem,
  • zgłaszać służbom weterynaryjnym wszystkie ewentualne przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami,
  • prosi się o szczególne pouczenie o powyższych zasadach dzieci.

       

PLAKAT A4

Ubój z konieczności pozyskania mięsa na użytek własny rzeźnie rolnicze

 

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie:

  •  Uboju z konieczności.
  •  Pozyskania mięsa na użytek własny
  •  Rzeźni rolniczych.


Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej.

Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały.

Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie:

https://technologia.kpodr.pl/index.php/2023/03/02/uboj-z-koniecznosci-pozyskanie-miesa-na-uzytek-wlasny-rzeznie-rolnicze-2/

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja. Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego „Pozyskania mięsa na użytek własny".

ULOTKA