Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2829).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczenia Lekarzy Weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu toruńskiego na 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia