Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2829).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.