KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TORUNIU

      W związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie licznych ognisk ptasiej grypy u drobiu i przypadków tej choroby u ptaków dzikich na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu, który to region jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, istnieje duży ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadził analizę sytuacji epizootycznej        w zakresie HPAI na podstawie bieżącej sytuacji w centralnej Azji, z której wynika, że ryzyko wystąpienia choroby w Polsce w najbliższym czasie należy uznać za wysokie. Doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że kiedy ogniska HPAI wykrywano w ww. obszarach Rosji, w niedługim czasie później pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

Zalecenia, na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenianiem się w Polsce zakażeń Koronawirusem,

mając na uwadze zarówno zdrowie Państwa jak i pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu

apelujemy o ograniczenie wizyt w siedzibie Inspektoratu do niezbędnego minimum.

 

ZWIERZĘ POWINNO POSIADAĆ:

  1. INDYWIDUALNE OZNAKOWANIE
  2. WAŻNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
  3. DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY
  4. ODPOWIEDNI WYNIK BADANIA MIARECZKOWANIA PRZECIUWCIAŁ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE*
  5. WŁAŚCIWĄ PROFILAKTYKĘ PRZECIWPASOŻYTNICZĄ *

 PEŁNA TREŚĆ ULOTKI -plik do pobrania

4*  w przypadku podróży z państw trzecich niewymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013

5*  wyłącznie w odniesieniu do psów przemieszczanych do państw członkowskich wymienionych w rozporządzeniu (UE) 2018/878 i Norwegii

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl w zakładce: Informacje dla podróżnych -> Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi