ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2023

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Toruniu
z dnia 23 sierpnia 2023r.

w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt na terenie miasta Toruń

polskawieś

Materiały szkoleniowe dla hodowców świń i roników dotyczących zmian w obowiązujących przepisach prawnych w związku z publikacją rozporządzenia wykonwczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 maca 2023

r., ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605, które wejdzie w życie 21 kwietnia 2023 r.

Materiały do pobrania

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

plik do pobrania

Przesyłki świń muszą być zaopatrywane w dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia oraz

poniższy dokument   ( wzór) dotyczący przemieszczenia świń podpisany przez posiadacza zwierząt.

Wzór Dokumentu