POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W TORUNIU PRZYPOMINA

ZGODNIE Z ART.23a USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT PODMIOTY, KTÓRYM ZOSTAŁA DOSTARCZONA PRZESYŁKA ŻYWYCH ZWIERZĄT MAJĄ OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE ICH PRZYJAZD POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ICH DOSTARCZENIA.